صفحه‌ی اول

هر چه می‌دانم و یاد گرفته‌ام، از سینما و فیلم‌ها آموخته‌ام.

اندیشه‌ها و عقایدم درباره‌ی زندگی از جاده‌ی سینما می‌گذرند و خودِ سینما، تاریخش و گذشته و حالَش را هم در سینماتِک یاد می‌گیرم!…

این آموزشی‌ست همیشگی.

فرانسوآ تروفو، اکسپرس، ۲۰ مارس ۱۹۷۸

دست‌نوشته‌های محسن آزرم و نامه‌های دیگری به سینما